Diensten

Teak-Care biedt u het volgende:

Trainingen & examinering

Trainingen en examineringen worden In-Company gegeven en kunnen op maatwerk naar uw organisatie worden gemaakt.

Lees meer

Advies

Teak-Care adviseert, ondersteunt en begeleidt midden- en kleinbedrijven bij de opzet, onderhoud en certificatie van zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Lees meer

Veiligheidssystemen

Teak-Care is in de volgende systemen gespecialiseerd:
VCA*, VCA**, VCA-P, OHSAS 18001 en SQAS. Teak-Care kan ook uw veiligheidsafdeling ondersteunen.

Lees meer

Kwaliteitssystemen

Teak-Care heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in diverse kwaliteitssystemen zoals:
HACCP, BRC, BRC-IOP, GMP+, ISO, SQAS en VCA.

Lees meer

TRAININGEN & EXAMINERING

Veiligheidssystemen

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Met deze checklist wordt een veiligere en gezonde werkomgeving bevorderd en milieu daar waar mogelijk gespaard. Met een VCA certificering wordt de aanwezigheid van een veiligheidssysteem aantoonbaar en worden veiligheidsresultaten beheerst.

Aannemers en dienstverleners hebben het VCA certificaat nodig omdat VCA meer en meer als selectiecriterium wordt gebruikt door opdrachtgevers. Organisaties met een VCA certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor VGM zaken. Bovendien geniet VCA een brede internationale acceptatie en werkt VCA motiverend voor werknemers. VCA verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. 

Teak-care ondersteunt uw organisatie bij het opzetten, implementeren én onderhouden van een praktisch VCA veiligheidssysteem dat geschikt is voor VCA certificering.

VCA*
VCA**
VCA-P

SQAS

SQAS staat voor Safety & Quality Assessment System. SQAS is een systeem om de kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieuprestaties te evalueren van logistieke dienstverleners en chemische distributeurs op een uniforme wijze.

De SQAS standaard heeft verschillende vormen. Zo is er een aparte variant voor wegvervoer, tankcleaning, intermodaal vervoer en magazijnen. Voor elk logistiek onderdeel is een SQAS specifieke vragenlijst opgesteld met betrekking tot de wettelijke voorschriften en door de industrie relevant geachte onderwerpen. Het is een systeem om op uniforme wijze, door een onafhankelijke auditeur, het magazijn te kunnen beoordelen. Het SQAS assessment leidt niet tot een certificaat maar tot een gedetailleerd feitenrapport op basis waarvan verbetermaatregelen kunnen worden genomen.

Teak-care ondersteunt uw organisatie bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een praktisch handboek waarbij alle onderdelen uit de specifieke vragenlijsten zijn meegenomen, hierbij wordt advies gegeven hoe u uw bedrijf aan de eisen vanuit de vragenlijst kan laten voldoen.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 staat voor ´Occupational Health and safety Assessment Series´. De systematiek is gebaseerd op ISO14001 en van de ISO9000. OHSAS 18001 is een grensoverschrijdend veiligheidsmanagementsysteem.

Een goed veiligheidsmanagement bevordert de verbetering van de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid.

ADVIES

kwaliteitssystemen

HACCP

Iedere onderneming die te maken heeft met de productie, opslag, distributie, de verwerking enbereiding van voedingsmiddelen is vanuit de warenwet voor levensmiddelen verplicht HACCP te hanteren. Om te kunnen voldoen aan de HACCP richtlijnen, dient iedere organisatie die zich op enige wijze bezig houdt met voedingsmiddelen te beschikken over een HACCP plan.

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points, met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst.

Wij kunnen u ondersteunen bij de opzet van uw HACCP plan en kwaliteitssysteem en u verder begeleiden tot een HACCP certificering.

Voor een HACCP certificering dient uw HACCP systeem te voldoen aan de eisen, opgesteld door hetCentraal College van Deskundigen. Hiervoor worden de eisen uit de norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” versie 5 gebruikt.

Voor een HACCP plan en/of HACCP kwaliteitssysteem bent u bij ons aan het juiste adres.

BRC

Voedingsmiddelenbedrijven die leveren aan Engelse retailers, dienen te beschikken over een BRC certificaat. Met een BRC certificaat toont u aan, te voldoen aan de eisen van het British Retail Consortium (BRC).

 BRC eist een kwaliteitszorgsysteem en de toepassing van HACCP. 

Teak-care kan voor uw organisatie de BRC eisen implementeren en u begeleiden tot en met de certificering.

GMP+ FSA

Het GMP Feed Safety Assurance Scheme (GMP+ FSA) is een schema voor het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels in de diervoederketen. Het is een internationaal schema, wereldwijd toepasbaar. Het basis principe van GMP+ FSA is dat de diervoederketen deel uitmaakt van de hele productieketen van dierlijke producten.

U kunt uw bedrijf laten certificeren volgens verschillende GMP+ standaarden. Wij kunnen u adviseren welke standaard voor u van toepassing is en u begeleiden bij de opzet en onderhoudt van een kwaliteitssysteem t/m de certificering.

ISO22000

ISO 22000 is een internationale norm voor een certificeerbaar managementsysteem voor voedselveiligheid. Deze norm richt zich op alle schakels in de gehele voedselketen en is van toepassing op aanverwante industrie zoals bijvoorbeeld producenten en retailers van voedingsmiddelen, reinigingsmiddelen en verpakkingsmiddelen.

ISO22000 volgt de structuur en aanpak van ISO9001 en integreert dit met voedselveiligheid op basis van de richtlijnen HACCP.

Teak-care kan uw organisatie ondersteunen en adviseren bij de opzet en het invoeren van ISO22000 en het begeleiden van de certificering.

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 specificeert eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties. De norm bevat ook de voorschriften voor de beoordeling en behandeling van veiligheidsrisico’s.

ISO 9001:2015

NEN ISO 9001 is dé norm op het gebied van kwaliteitszorg. Deze norm beschrijft aan welke eisen een kwaliteitszorgsysteem moet voldoen. Een ISO 9001 certificering toont aan dat een organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en voldoet aan de eisen van NEN ISO 9001. ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt en verzekert de kwaliteit van de diensten en/of de producten van een organisatie.

Organisaties die voldoen aan de ISO 9001 normen zijn in staat op consistente wijze producten en/of diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant of opdrachtgever en geldende wet- en regelgeving.

Teak-care ondersteunt uw organisatie bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een praktisch kwaliteitszorgsysteem.

ISO 14001

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

FSSC 22000

Deze ISO norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en combineert concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius met de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.

SKAL

Biologisch is een wettelijke beschermde term. De biologische wetgeving is gericht op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten.

Teak-care kan uw organisatie ondersteunen bij de opzet en implementatie van benodigde procedures / werkinstructies voor biologische opslag / productie.